Kontakt

Zakład Produkcji Waty
Anna Staśkiewicz

ul. Łąkowa 27, 64-050 Wielichowo

tel. +48 61 443 31 48
fax: +48 61 444 60 62
czysciwa@czysciwa.eu

NIP: 7880009266

Biuro i magazyn
ul.Starowolsztyńska 10A
62-067 Rakoniewice

Dyrektor Generalny
Oskar Staśkiewicz
oskar@czysciwa.eu

Dyrektor Finansowy
Agata Bartkowiak
600 410 426
agata@czysciwa.eu

Przedstawiciele handlowi:

Jarosław Bryczkowski
tel. 604 849 761
jaroslaw@czysciwa.eu

Bartosz Zwanzig
tel. 660 532 598
bartosz@czysciwa.eu

Filip Sowa
tel. 660 532 135
filip@czysciwa.eu

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz